Effektive produktions- og distributionsfaciliteter er nøglen til at opfylde kundernes krav og samtidig holde omkostningerne på et minimum. Logio Consulting har stor erfaring med at forbedre effektiviteten på eksisterende faciliteter samt designe nye sites, så de svarer til virksomhedernes specifikke forretningskrav og samtidig giver en fleksibel platform for vækst.