I en tid med stort fokus på leveringstider, lave omkostninger og en høj leveringsevne er virksomheder nødt til løbende at forholde sig til om aktiviteter udføres på den rigtige måde, kan fjernes, reduceres eller automatiseres. Logio har erfaring fra mange virksomheder og brancher med at skabe overblik over processer, sikre det rigtige lagerlayout og optimere driften for at skabe målbare, skalérbare og bæredygtige resultater.

Vi hjælper med
 

 

  • Performancevurdering
  • Gennemgang af driftsudgifter og logistikløsninger
  • Analyse af logistikprocesser og -systemer
  • Generelle optimeringsinitiativer og prioritering
  • Lager- og distributions setup
  • Optimering af lagerstruktur
  • Foranalyser, layouts og master planer
  • Detaljering af layout, funktioner og arbejdsmiljøaspekter
  • Fornyelse af faciliteter og logistiksystemer