Stigende lønomkostninger og krav om at undgå tunge løft og ensidigt gentagende arbejde kræver automatisering af aktiviteter og operationer. Uanset om det drejer sig om automatisering af en enkelt opgave eller et fuldautomatisk højlager, så har Logio erfaringen og kan yde uafhængig support.

Vi hjælper med
 

 

 • Analyse af logistikprocesser og -systemer
 • Foranalyser og opstilling af løsninger
 • Behovsafgrænsning: materialehåndteringsudstyr, bygninger, installationer og IT
 • Udvikling af koncepter inkl. bygninger, automatisering, processer og IT
 • Detaljeret design og specifikation for logistiksystemer
 • Udbud og kontrakter
 • Investeringer, driftsomkostninger og business cases
 • Detaljering af layout, funktioner og arbejdsmiljøaspekter
 • Detaljeret koordinering af entreprenører
 • Opdatering af designspecifikationer for eksisterende systemer (MHE og IT)
 • Test management og udførelse af test
 • Planlægge og koordinere udførelse af brugeruddannelse og -træning
 • Go-live planlægning og koordinering inkl. fall back-planer
 • Cut-over aktiviteter (planlægning, migration, etc.)
 • Implementering, inspektion og kontraktstyring
 • Go-live og “hyper care”
 • Gennemgang af systemdokumentation
 • ”Greenfield”-logistikprojekter samt udvidelser af eksisterende faciliteter